Christina Blomqvist


Bostad: Centrala Norrköping
Yrke/titel: Grafisk formgivare / Projektledare
Född: 1945
Telefon: 011-12 88 33 | 0706 94 44 01
E-postadress: Christina.Blomqvist@moderat.se
Hemsida: www.christina.blomqvist.us
FÖRTROENDEUPPDRAG | VILJEINRIKTNING


Trygghet ger frihet.

Min samhällssyn vilar på en kristen värdegrund. Att visa respekt för medmänniskors olikhet och att ta ansvar för varandras välbefinnande är två viktiga grundpelare.

Det är viktigt att människor känner sig trygga. Sverige ska vara ett land där man tryggt kan växa upp, leva och åldras; När det behövs, så finns vård, utbildning och omsorg av god kvalitet — och med alternativ som gör det möjligt att välja det som ger just mig livskvalitet.

Minimala sjukvårdsköer höjer också livskvalitén.

Fullvärdig akutsjukvård ska finnas i hela länet.

Den allmänna sjukförsäkringen ska garantera ekonomisk trygghet för sjuka människor.

I en tid då brottsligheten ökar är det viktigt att polis och åklagare får de medel och möjligheter de behöver för att kunna göra snabba och säkra ingripanden. Polisen behövs i hela länet. Fler fall måste utredas och utredas snabbare. Åklagare skall kunna handlägga snabbt och säkert.

Sveriges välstånd bygger på arbete. Därför är det viktigt att förbättra situationen för små- och medelstora företag för att dessa skall kunna fortsätta att erbjuda arbete i en tid då storföretagen är ett minne blott.


Kyrkopolitisk viljeinriktning

Levande församlingar med ett tydligt kristet budskap. Gudstjänster fyllda av andlighet med biblisk reflektion, genomförda med stil och värdighet. Så vill jag ha det!

En kärleksfull öppen kyrka för alla åldrar, där församlingsborna har inflytande och är behövda.

Barn och ungdom är vår framtid. Vi ska ha aktiviteter för dem som är kvar i sta’n under skollov.

Kyrkans inkomster ska hanteras kostnadseffektivt, ur medlemmarnas perspektiv.

Traditioner och kulturarv ska bevaras och vårdas.
Vårda kyrkans värden!