i nådens år 2010
SPRÅK

Ur försäkringsbolagens trafikskadeanmälningar
Ur patientjournaler
Ur media
Ur församlingsnytt
Ur barnamun
Citat
Kort sagt av Cello
Konsten att gilla sitt jobb
En bokstav hit eller dit
Exempel på särskrivning
Bildbevis

MARKNADSFÖRING

SKYLTAR

GENUSPERSPEKTIV

GRILLSÄSONG

POLITIK

PSYKOLOGI

RELIGION

PÅSK

BILDER

FILOSOFEN

SERIER

CitatAkta er för att trampa en verklig dumbom på tårna, hans liktornar läks aldrig.
Paul Gauguin
All glädje utan rotmos är konstlad glädje.
Torsten Ehrenmark
Alla djur utom människan vet att livets huvudsakliga mening är att njuta av det.
Samuel Butler
Att fela är mänskligt — men för att riktigt trassla till det fordras en dator.
Att idag tänka annorlunda än igår, skiljer den vise från den envise.
John Steinbeck
Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
Dammtussar kan vara bevis på att någon har gjort något roligare.
Den där oljan dom har hittat i Norge låg ju där redan före 1905, så den är väl egentligen svensk?
Tage Danielsson
Den som väntar på något gott väntar alltid för länge.
Det finns tre sorters människor.
De som kan räkna och de som inte kan.
Det finns tusentals sjukdomar, men bara en hälsa.
Ludwig Börne (1786–1817)
Det finns två sätt att leva.
Det ena är som om ingenting är ett mirakel.
Det andra är som om allting är ett mirakel.
Albert Einstein
Det här brevet har blivit rätt långt men det är bara därför att jag inte har haft tid att göra det kortare.
Blaise Pascal
Det är bara begie macar som har ett äpple i regnbågens alla färger.
Det är en kärringtröst att kvida lida. Man måste det onda med goda råd bota och borttaga.
Gustav II Adolf
Det är icke så mycket av vikt att besluta sig för det bästa, som att besluta sig för något och utföra det.
von Clausewitz
Det är ingen fara med liket så länge det nyser.
Det är klart man vill veta vilka gamar som sitter i träden!
Det är mycket nedslående att leva i en tid då det är lättare att spränga en atom än en fördom.
Albert Einstein
Dumheten överlever alltid. Den är så att säga för dum för att dö.
Aksel Sandemose
En glädje driver hundra sorger på flykten.
En människas värde består icke på vad hon vet, utan på vad hon vill.
Kant
En som inte gör dumheter som ung, gör det som gammal.
Svenskt ordspråk
En trogen vän är bästa medicinen.
Ur Tusen vägar till visdom av David Baird
Endast den som inte uträttar något i praktiken kan undgå att göra fel.
Ett äpple om dagen är bra för magen. En tanke per vecka är bra att kläcka för huvet, du vet.
Tage Danielsson, ur Tankar från roten 1976
Periculum in mora. — Fara i dröjsmål.
Framåtskridandet åstadkommes av den som handlar, ej av den som blott talar.
Theodor Roosevelt
Fattigdomen är ingen skam, men den är förbaskat obekväm.
Sidney Smith
Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.
Tage Danielsson
Får man bara ändan ur vagnen behöver man inte ta sig i kragen.
Förbättringen av stadsmiljön genom en allmän övergång till biltrafik kan knappast överskattas. Rena gator, dammfria och luktfria med lätta fordon på gummihjul som rör sig snabbt och utan oljud över deras jämna yta skulle eliminera en stor del av nervositeten, irritationen och stressen i modernt samhällsliv.
Scientific American 1889
För mycket av det goda kan vara underbart.
Mae West
Föresatsen är den lates njutningsmedel.
Magnus von Platen
Min Herre! Förlåt mina obegärda råd och mottag försäkringarne om mitt intresse och min högaktning.
Strindberg
Ge efter för varje frestelse. Du kan inte lita på att den kommer igen.
Glättighet kommer från Gud, men dysterhet från dj-en.
Luther
Gud vet hur mammor lärt sig allt som de varnar sina döttrar för.
Gud är frånvarande. Marx är död. Själv mår jag inget vidare.
Gärningarna skola bevisa kärlekens kraft.
Eugen Schauman
Hjärnan är en fantastisk sak, den startar automatiskt varje morgon och stannar inte förrän man kommer fram till jobbet.
Hår och naglar är givna människan på det att hon skall ha en ständig men lätt sysselsättning.
Kazma Prutkov
I en öken har jag undrat: Vilket är viktigast rosor eller vatten? Vatten, tror jag, fast jag älskar rosor.
B. Setterlind
Icke snillet, icke lärdomen, icke talangen är världens styrelseman, utan karaktären.
Swedelius
Ingen börda är för tung för den som kan skaffa sig hjälp att bära.
Afrikanskt ordspråk
Inte förrän det sista trädet huggits ner.
Inte förrän den sista floden blivit förgiftad.
Inte förrän den sista fisken har fångats.
Inte förrän då kommer du att märka att pengar inte går att äta."
Creeindianskt ordstäv
Jag aktar mannen för hans arbete, ej för hans fäders rikedom och bragder."
L. Dietrichson
Jag behöver inte förledas till frestelse ... jag kan gå själv.
Jag har inga fördomar. Jag hatar alla människor lika mycket!
W.C. Fields
Jag sitter här i skämshörnet så länge, ifall nån undrar var jag är...
Jag är en stor djurvän. Särskilt älskar jag mink.
Elizabeth Taylor
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
Corruptissima re publica plurimae leges. — Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna.
Kaos är fullt i sin ordning.
Lyckliga människor räknar inte flyende minuter.
Läkarvetenskapens misstag i ett århundrade blir folktro i nästa.
Alonzo Clark (1807–1887), amerikansk läkare
Man måste göra sin plikt och icke frukta motgångar.
Fredrik den Store
Man är inte hemma där man har sin boning utan där man är förstådd.
Christian Morgenstern
Många människor försummar den lilla lyckan medan de förgäves väntar på den stora.
Pearl Buck
Njut aldrig med måtta.
Loesje
När Du föddes voro alla glada, Du ensam grät. Lev så, att när Du dör, alla gråta, Du ensam är glad.
Österländskt tänkespråk
När kärleken födes av aktning, är den odödlig.
Drottning Kristina
När man tittar ner i en damväska så begriper man att pengar inte är det viktigaste i kvinnans liv.
Om du inte tar hand om din kropp — var ska du då bo?.
Peggy Ayala (amerikans sjuksköterska)
— Om jag vore gift med er, mr Churchill, skulle jag lägga gift i ert kaffe.
— Om jag vore gift med er, lady Astor, skulle jag dricka upp kaffet.
Replikskifte i det brittiska parlamentet på 1920-talet
Renlighet är det bästa smycket.
Ordspråk från Jylland
Si vis pacem, para bellum. — Om Du vill ha fred, bered Dig för krig.
Fortiter in re, suaviterin modo. — Skarpt i sak, milt i form.
Jesuitgeneralen Aquaviva
Snillet består i att fullfölja en sak trots alla hinder och att därvid se få eller inga omöjligheter.
Napoleon
Snyggt men inte pråligt, sa fan, måla svansen grön.
Ordstäv
Sorgen är den stora läromästaren, han gör oss förtrogna med livets sanningar.
Robertsson
Sätt inte näsan i vädret — du kan snubbla.
Ryskt ordspråk
Underbart är trist.
Christina Blomqvist (som älskar travesteringar)
Vissa människor är lata.
Vissa negrer är lata.
Vissa vita är inte lata.
Vissa negrer är mycket lata.
Vissa vita är lite lata.
Negrer är i allmänhet lata.
Vita är sällan lata.
Det finns lättingar här i världen, mest negrer.
Negrer är lata.
Vad du verkar lat. Är du neger?
Det var mig en flitig neger. Han måste vara vit.
Tage Danielsson (generaliseringsövningar)
En lärare i engelska skrev orden ”woman without her man is nothing” på tavlan och bad eleverna att sätta ut skiljetecken.

Pojkarna skrev: ”woman, without her man, is nothing.”
Flickorna skrev: ”woman! without her, man is nothing.”
Vänlighet och kärlek är smittsammare än någon sjukdom.
Toyihiko Kagawa (1888–1960)
You can observe a lot by just watching.
Yogi Berra
Åldern spelar ingen roll — om man inte är en ost.
Billie Burke (1885–1970)
www.christina.blomqvist.us