i nådens år 2010
SPRÅK

MARKNADSFÖRING

SKYLTAR

GENUSPERSPEKTIV

GRILLSÄSONG

DATORER

POLITIK

PSYKOLOGI

RELIGION

PÅSK

BILDER

FILOSOFEN

SERIER

PowerPoint-filer som kommit i min väg, ligger här.
Du måste nog ladda ner dem för att kunna titta på dem.


Genom att klicka här kommer du att öppna en den mapp webben där de ligger.
www.christina.blomqvist.us