Christina Blomqvist


Bostad: Centrala Norrköping
Yrke/titel: Grafisk formgivare / Projektledare
Född: 1945
Telefon: 011-12 88 33 | 0706 94 44 01
E-postadress: Christina.Blomqvist@moderat.se
Hemsida: www.christina.blomqvist.us
FÖRTROENDEUPPDRAG | VILJEINRIKTNING


Nuvarande uppdrag:

Kyrkomötet

Linköpings stiftsfullmäktige
Linköpings stiftsgårdsnämndstiftsgården Vårdnäs - Hotell- och konferens — ordförande

Norrköpings kyrkofullmäktige
Norrköpings kyrkonämnd
Norrköpings kyrkonämnds arbetsutskott

S:t Olofs kyrkoråd

Norrköpings Bygg- och miljöskyddsnämnd, ersättare

Stiftshistoriska Sällskapet i Linköpings stift, ordförande
Jubileumsåret 2013 — Biskop Brask 500 år, ledningsgruppen


Tidigare uppdrag